Strojna oprema računalnika

Izraz strojna oprema zajema vse notranje komponente računalnika in zunanje enote. Notranje komponente so nekatere nujno potrebne, nekatere pa opcijske, kar velja tudi za zunanje enote. Med notranje enote štejemo procesor, ram, zvočno in grafično kartico, disk, optični pogon – skratka vse kar se nahaja v ohišju. Med zunanje enote pa spadajo ekran, miška tipkovnica, printer, scaner, kamera zvočniki, mikrofon in podobne naprave, ki niso v ohišju.
Komponente računalnikaRačunalnik oz. strojna oprema sama ne zmore ničesar brez navodil in prvo kar rabimo je operacijski sistem. Operacijski sistem je osnova, ki jo mora imeti vsak računalnik. Operacijski sistem prepozna naprave, da jih lahko uporabljamo, pošlje podatke monitorju, da nam prikaže sliko, usklajuje delovanje programov in aplikacij, ki jih uporabljamo, ima pa še mnogo drugih nalog in zmožnosti.

Programska oprema

Pojem programska oprema zajema vse programe, vključno z operacijskim sistemom in ostalimi sistemskimi programi. Poleg sistemske programske opreme imamo še uporabniško, ki zajema vsakdanje programe ter posebne programe, ki so namenjeni strokovni uporabi in imajo veliko funkcij na zelo specifičnem področju.

Kako se računalnik poveže na internet?

Mrežna kartica v računalniku skrbi za povezavo med računalnikom in vašo lokalno mrežno napravo. Teh naprav je mnogo vrst (switch, router, modem,…), imajo pa vse nalogo preusmerjati vaš signal. S tako napravo lahko ustvarite domačo – lokalno mrežo računalnikov, ali pa se povežete na vašega operaterja- na splet. Vsak operater skrbi da naročniki dobijo povezavo do spleta, tako, da vsakemu naročniku dodeli unikaten ip naslov, po katerem ga lahko prepozna in tako lahko pravilno preusmerja podatke.
Kako gre računalnik na internetVsaka spletna stran ima svoj url naslov, ki je unikaten. Ko naš računalnik pošlje zahtevo po nekem url naslovu (primer: google.si) ga DNS strežnik spremeni v ip naslov, na katerega potem gre naše povpraševanje po spletni strani. Če je na naslovu pripravljena vsebina, se začne pošiljanje vsebine nazaj k nam.

jezzoRačunalnikiRačunalniki
Strojna oprema računalnika Izraz strojna oprema zajema vse notranje komponente računalnika in zunanje enote. Notranje komponente so nekatere nujno potrebne, nekatere pa opcijske, kar velja tudi za zunanje enote. Med notranje enote štejemo procesor, ram, zvočno in grafično kartico, disk, optični pogon - skratka vse kar se nahaja v ohišju....